Thor

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
m
Rindā 1: Rindā 1:
[[File:Thor.jpg|thumb|right|200px|Thor]]
[[File:Thor.jpg|thumb|right|200px|Thor]]
-
'''Thor''' (prusicizītan '''Tōrs''', wūraskandināwiskai ''Þórr'' - prūsiskai tulkautan ''Perkūns'') - aīns iz galwas dēiwans stesses Skandināwiskan mitolōgijan iz Åsa dināstijan. Pussideinaniskai tāns bēi pabilītan ''Dōnars''. Thor ast perkūnan be kāukas dēiws, dēiws stesse gīwis spārtan, būrikistan. Tāns dāst sūjin, āustan, tāns dīgi papekāi buttan be salūbiskwan. Ōdinas be Jördas sūns, wīrs stesses Sif.<br>
+
'''Thor''' (prusicizītan '''Tōrs''', wūraskandināwiskai ''Þórr'' - prūsiskai tulkautan ''Perkūns'') - aīns iz galwas dēiwans stesses Skandināwiskan mitolōgijan iz Åsa dināstijan. Pussideinaniskai tāns bēi pabilītan ''Donner'' -''Dōnars''. Thor ast perkūnan be kāukas dēiws, dēiws stesse gīwis spārtan, būrikistan. Tāns dāst sūjin, āustan, tāns dīgi papekāi buttan be salūbiskwan. Ōdinas be Jördas sūns, wīrs stesses Sif.<br>
<br>
<br>
Tōrs bēi laikātan, kāigi wālnan per zmūnins nikāi Ōdins. Tāns bēi pat subs nērtingi kāi Ōdins, adder ni bēi tīt niizprestaminan.<br>
Tōrs bēi laikātan, kāigi wālnan per zmūnins nikāi Ōdins. Tāns bēi pat subs nērtingi kāi Ōdins, adder ni bēi tīt niizprestaminan.<br>

Wersiōni kāigi iz 09:52, 28 wassarins 2012

Persōniskas pagaptis