Thor

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
Rindā 1: Rindā 1:
[[File:Thor.jpg|thumb|right|200px|Thor]]
[[File:Thor.jpg|thumb|right|200px|Thor]]
-
'''Thor''' (prusicizītan '''Tōrs''', wūraskandināwiskai ''Þórr'' - prūsiskai tulkautan ''Perkūns'') - aīns iz galwas dēiwans stesses Skandināwiskan mitolōgijan iz Åsa dināstijan. Pussideinaniskai tāns bēi pabilītan ''Donner'' - ''Dōnars''. Thor ast perkūnan be kāukas dēiws, dēiws stesse gīwis spārtan, būrikistan. Tāns dāst sūjin, āustan, tāns dīgi papekāi buttan be salūbiskwan. Ōdinas be Jördas sūns, wīrs stesses Sif.<br>
+
'''Thor''' (prusicizītan '''Tōrs''', wūraskandināwiskai ''Þórr'' - prūsiskai tulkautan ''Perkūns'') - aīns iz galwas dēiwans stesses Skandināwiskan mitolōgijan iz Åsa dināstijan. Pussideiniskai tāns bēi pabilītan ''Donner'' - ''Dōnars''. Thor ast perkūnan be kāukas dēiws, dēiws stesse gīwis spārtan, burrenikistan. Tāns dāst sūjin, āustan, tāns dīgi papekāi buttan be salūbiskwan. [[Ōdins|Ōdinas]] be Jördas sūns, wīrs stesses Sif.<br>
<br>
<br>
-
Tōrs bēi laikātan, kāigi wālnan per zmūnins nikāi Ōdins. Tāns bēi pat subs nērtingi kāi Ōdins, adder ni bēi tīt niizprestaminan.<br>
+
Tōrs bēi laikātan, kāigi walnan per zmūnins nikāi Ōdins. Tāns bēi pat subs nērtingi kāi Ōdins, adder ni bēi tīt niizprestaminan.<br>
Tāns bēi pawaidīntan deznimai tīt: wīrs sen ilgan wūrmin bārdan be swajjan kūjan Mjöllniran en rānkai - sta'st tenesses spārtiskwas zentlin. Tenesse swintan garrin ast [[anzans]]. Tāns pintegaūwa sen rīdwanan, kawīdan tensītan pra wuzukkans. En Ragnarōkas kērdai (Dēiwan wangā) tāns ebwarēi ūlinsnan prīki Midgardas angzdrin - Jormungandan, adder tāns aulaūwa, angzdres ēndas paggan. <br><br>
Tāns bēi pawaidīntan deznimai tīt: wīrs sen ilgan wūrmin bārdan be swajjan kūjan Mjöllniran en rānkai - sta'st tenesses spārtiskwas zentlin. Tenesse swintan garrin ast [[anzans]]. Tāns pintegaūwa sen rīdwanan, kawīdan tensītan pra wuzukkans. En Ragnarōkas kērdai (Dēiwan wangā) tāns ebwarēi ūlinsnan prīki Midgardas angzdrin - Jormungandan, adder tāns aulaūwa, angzdres ēndas paggan. <br><br>
Pa tenesse emnin pastāi pabilītan ketwirtā sawaītis deinā (galwai en germāniskamans billins):
Pa tenesse emnin pastāi pabilītan ketwirtā sawaītis deinā (galwai en germāniskamans billins):

Wersiōni kāigi iz 10:50, 28 wassarins 2012

Persōniskas pagaptis