Thor

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 1: Rindā 1:
[[File:Thor.jpg|thumb|right|200px|Thor]]
[[File:Thor.jpg|thumb|right|200px|Thor]]
-
'''Thor''' (prusicizītan '''Tōrs''', wūraskandināwiskai ''Þórr'' - prūsiskai tulkautan ''Perkūns'') - aīns iz galwas dēiwans stesses Skandināwiskan mitolōgijan iz Åsa dināstijan. Pussideiniskai tāns bēi pabilītan ''Donner'' - ''Dōnars''. Thor ast perkūnan be kāukas dēiws, dēiws stesse gīwis spārtan, burrenikistan. Tāns dāst sūjin, āustan, tāns dīgi papekāi buttan be salūbiskwan. [[Ōdins|Ōdinas]] be Jördas sūns, wīrs stesses Sif.<br>
+
'''Thor''' (prusicizītan '''Tōrs''', wūraskandināwiskai ''Þórr'' - prūsiskai tulkautan ''Perkūns'') - aīns iz galwas dēiwans stesses Skandināwiskan mitolōgijan iz Åsa dināstijan. Pussideiniskai tāns bēi pabilītan ''Donner'' - ''Dōnars''. Thor ast perkūnan be kāukas dēiws, dēiws stesse gīwis spārtan, burristan. Tāns dāst sūjin, āustan, tāns dīgi papekāi buttan be salūbiskwan. [[Ōdins|Ōdinas]] be Jördas sūns, wīrs stesses Sif.<br>
<br>
<br>
Tōrs bēi laikātan, kāigi walnan per zmūnins nikāi Ōdins. Tāns bēi pat subs nērtingi kāi Ōdins, adder ni bēi tīt niizprestaminan.<br>
Tōrs bēi laikātan, kāigi walnan per zmūnins nikāi Ōdins. Tāns bēi pat subs nērtingi kāi Ōdins, adder ni bēi tīt niizprestaminan.<br>

Bigantī wersiōni kāigi iz 08:06, 1 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis