Timmars kalmens

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 5: Rindā 5:
===Swajawīdisku===
===Swajawīdisku===
-
Palīgu [[prastasis kalmens|stesmu prastan kalmenu]], adder ast timraisin. Spārtai rettai ast saprōfits, ēst wisaddan ast parazīts stēisan garrin. Šisses pērgimin pertreppenikai ast ukadebbai ōrganizmai pasaūlei - mazzi paaūgtwei wīrsawiskwan ērgi 8,9 km² be turītun ērgi 605 tunnins (tēr pa massin ast mūiseisan garres ''Populus tremuloides'' pertreppenikai, kawīdai sēntei tūlin garrin kōlunijas mazzi turītun massin ērgi 6,5 tūsimtan tunnin).
+
Weišakērmenei palīgu [[prastasis kalmens|stesmu prastan kalmenu]], adder ast timraisin. Spārtai rettai ast saprōfits, ēst wisaddan ast parazīts stēisan garrin. Šisses pērgimin pertreppenikai ast ukadebbai ōrganizmai pasaūlei - mazzi paaūgtwei wīrsawiskwan ērgi 8,9 km² be turītun ērgi 605 tunnins (tēr pa massin ast mūiseisan garres ''Populus tremuloides'' pertreppenikai, kawīdai sēntei tūlin garrin kōlunijas mazzi turītun massin ērgi 6,5 tūsimtan tunnin).
[[Categōrija: Krimmas]]
[[Categōrija: Krimmas]]

Wersiōni kāigi iz 12:00, 30 sillins 2010

Persōniskas pagaptis