Timmars kalmens

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 7: Rindā 7:
Weišakērmenei palīgu [[prastasis kalmens|stesmu prastan kalmenu]], adder ast timraisin. Spārtai rettai ast saprōfits, ēst wisaddan ast parazīts stēisan garrin. Šisses pērgimin pertreppenikai ast ukadebbai ōrganizmai pasaūlei - mazzi paaūgtwei wīrsawiskwan ērgi 8,9 km² be turītun ērgi 605 tunnins (tēr pa massin ast mūiseisan garres ''Populus tremuloides'' pertreppenikai, kawīdai sēntei tūlin garrin kōlunijas mazzi turītun massin ērgi 6,5 tūsimtan tunnin).
Weišakērmenei palīgu [[prastasis kalmens|stesmu prastan kalmenu]], adder ast timraisin. Spārtai rettai ast saprōfits, ēst wisaddan ast parazīts stēisan garrin. Šisses pērgimin pertreppenikai ast ukadebbai ōrganizmai pasaūlei - mazzi paaūgtwei wīrsawiskwan ērgi 8,9 km² be turītun ērgi 605 tunnins (tēr pa massin ast mūiseisan garres ''Populus tremuloides'' pertreppenikai, kawīdai sēntei tūlin garrin kōlunijas mazzi turītun massin ērgi 6,5 tūsimtan tunnin).
-
[[Categōrija: Krimmas]]
+
[[Category: Krimmas]]
[[de:Dunkler Hallimasch]]
[[de:Dunkler Hallimasch]]

Bigantī wersiōni kāigi iz 12:02, 30 sillins 2010

Persōniskas pagaptis