Ulinsnā per Ōliwas klaštōran

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
 
Rindā 10: Rindā 10:
Prūsai iz [[Paguddi|Paguddin]] tērpawintei waīstin, kāi prīncis [[Swentapelks]] ni bēi en Gudānitu (tenesse karris ūlinuns staddan sen [[Wielkopolska]]), ast atakīwusis sen nidebīkan karres gruppin (delli ādles, ka dāst sīmtan - dwissimta zmūnei) ezze jūres pāusan. Tenēi ast izsīdawusis zūrgi [[Zapōtin|Zapōtes]] pillin, kawīds drūwiminai jāu ni bēi tērpautan. Ezze krāntu ērgi klaštōran bēi mazzais nikāi 1 km. Klaštōrs pastāi degīntan, adder minkai pastāi auwestan iz klaštōran be westan en Gudanītan, kwēi pastāi ergalīntan ni pra paguddiskan karin, adder pra ''Prutenos Pomeranos'', ka waidinna, kāigi swarewīngi bēi prūsiska zmūnija en Pajūŗu (en galwasmu delīkan sta bēi kareūsnas pergabtinikai).
Prūsai iz [[Paguddi|Paguddin]] tērpawintei waīstin, kāi prīncis [[Swentapelks]] ni bēi en Gudānitu (tenesse karris ūlinuns staddan sen [[Wielkopolska]]), ast atakīwusis sen nidebīkan karres gruppin (delli ādles, ka dāst sīmtan - dwissimta zmūnei) ezze jūres pāusan. Tenēi ast izsīdawusis zūrgi [[Zapōtin|Zapōtes]] pillin, kawīds drūwiminai jāu ni bēi tērpautan. Ezze krāntu ērgi klaštōran bēi mazzais nikāi 1 km. Klaštōrs pastāi degīntan, adder minkai pastāi auwestan iz klaštōran be westan en Gudanītan, kwēi pastāi ergalīntan ni pra paguddiskan karin, adder pra ''Prutenos Pomeranos'', ka waidinna, kāigi swarewīngi bēi prūsiska zmūnija en Pajūŗu (en galwasmu delīkan sta bēi kareūsnas pergabtinikai).
-
En 12 spallinan šisse subban mettan, pastāi nōjatan genniskas klaštōrs stēisan [[|Nōrbertinis|Nōrbertinin]] en [[Zukkawa|Zukkawai]] (pōl. ''Żukowo''), zūrgi 20 km pussideiniskai-wakkariskai ezze Ōliwai. Newīnis minkinis pastāi ergalīntan. Sta mazzi būtwei laiktātan per aīnan, šin subban najāsnan. Pa [[ulinsnā prēi Zirgūni|ūlinsnan prēi Zirgūnin]] en 1233 bēi āntra trīnsnas najasnā na Ōliwas klaštōran, klaštōrs pastāi etkūmps degīntan be uššai minkai pastāi ergalīntan.
+
En 12 spallinan šisse subban mettan, pastāi nōjatan genniskas klaštōrs stēisan [[Nōrbertinis|Nōrbertinin]] en [[Zukkawa|Zukkawai]] (pōl. ''Żukowo''), zūrgi 20 km pussideiniskai-wakkariskai ezze Ōliwai. Newīnis minkinis pastāi ergalīntan. Sta mazzi būtwei laiktātan per aīnan, šin subban najāsnan. Pa [[ulinsnā prēi Zirgūni|ūlinsnan prēi Zirgūnin]] en 1233 bēi āntra trīnsnas najasnā na Ōliwas klaštōran, klaštōrs pastāi etkūmps degīntan be uššai minkai pastāi ergalīntan.
===Rezultātai===
===Rezultātai===

Bigantī wersiōni kāigi iz 12:45, 9 daggis 2010

Persōniskas pagaptis