Wārnis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 6: Rindā 6:
====Pērgimis glāubai====
====Pērgimis glāubai====
Ukamūisess pippelis sirzdau sēimin stēisan wārniskan, sen debban līgu [[gertāwanags||gertāwanagu]], tūls mūisesan nikāi warni be kālwarnis. Sen iztēnstiskan stēisan skrēilin līgu [[peliwannags|peliwannagu]]. Ukaizpretīngaisis sirzdau gīmtans pippelins.
Ukamūisess pippelis sirzdau sēimin stēisan wārniskan, sen debban līgu [[gertāwanags||gertāwanagu]], tūls mūisesan nikāi warni be kālwarnis. Sen iztēnstiskan stēisan skrēilin līgu [[peliwannags|peliwannagu]]. Ukaizpretīngaisis sirzdau gīmtans pippelins.
-
Abbai gīmtai ebārwintan ainawīdai. Kīrsna ebplaugzdisnā sen mettaliskan blīngan. Debīks, brenduwīds snaps. Debīka galwa, na pagūrklin swajawīngis durīntis plāugzdas, teīktas bārdan. Ilgs, waggiskas stags.
+
Abbai gīmtai ebārwintan ainawīdai. Kīrsna ebplaugzdisnā sen mettaliskan blīngan. Debīks, brenduwīds snaps. Debīka galwā, na pagūrklin swajawīngis durīntis plāugzdas, teīktas bārdan. Ilgs, waggiskas stags.
Spārts labbai skrāida, en skrāiseņu en pūrausnas kīsmu segēi akrobaciōnins. Deznimai langijja. En skrāiseņu spārtai bruksenei dāst swajawīngins gērdans.
Spārts labbai skrāida, en skrāiseņu en pūrausnas kīsmu segēi akrobaciōnins. Deznimai langijja. En skrāiseņu spārtai bruksenei dāst swajawīngins gērdans.
Tāri: gērdiska, gilī, gūrkliska kraksnā - īnsan "krl".  
Tāri: gērdiska, gilī, gūrkliska kraksnā - īnsan "krl".  

Wersiōni kāigi iz 07:45, 11 wassarins 2010

Persōniskas pagaptis