Wīdawutis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 2: Rindā 2:
'''Wīdawutis''' - pirms zināts prūsiskas kunnegs. Tāns perēit iz [[Gutlandan]], izkwendau turēi prēipaus bigtwei sen swajjan karrin, pa inwaziōnin stēisan [[Astrawūtai|Astrawūtin]]. Ēn 514 mettu tāns ast preigūbuns en [[Aīstinmari|Aīstimares]] krāntan (ēn tāutan ''Ulmegania'' anga ''Witland'' en pussideiniskai-wakkariskai [[Wārmi|Wārmin]]) sen 46 tūsimtans swāise karres. Dīwai Wīdawutis pastāi akceptītan pra lōkalins zmūnins be pastāi kunnegs. Tāns ast pagruntinuns tūlin mīstans, s.k. [[Balga|Balgan]], kawīda pastāi pirman prūsiskan galwasmīstan be nizinātan šandēinan mīstan ''Noytto'' na [[Aīstineri|Aīstinerin]]. Wīdawutis ast dāwuns pirman prūsiskan tikrōmin.
'''Wīdawutis''' - pirms zināts prūsiskas kunnegs. Tāns perēit iz [[Gutlandan]], izkwendau turēi prēipaus bigtwei sen swajjan karrin, pa inwaziōnin stēisan [[Astrawūtai|Astrawūtin]]. Ēn 514 mettu tāns ast preigūbuns en [[Aīstinmari|Aīstimares]] krāntan (ēn tāutan ''Ulmegania'' anga ''Witland'' en pussideiniskai-wakkariskai [[Wārmi|Wārmin]]) sen 46 tūsimtans swāise karres. Dīwai Wīdawutis pastāi akceptītan pra lōkalins zmūnins be pastāi kunnegs. Tāns ast pagruntinuns tūlin mīstans, s.k. [[Balga|Balgan]], kawīda pastāi pirman prūsiskan galwasmīstan be nizinātan šandēinan mīstan ''Noytto'' na [[Aīstineri|Aīstinerin]]. Wīdawutis ast dāwuns pirman prūsiskan tikrōmin.
-
Wīdawutes istōrija ast waīstan pas [[Sīmons Grūnaws|Simōnas Grūnawas]] [[Simōnas Grūnawas krōniki|krōnikin]], kawīda bēi gruntintan na nizinātan šandēinan [[bīskupas Kristjānas krōniki|bīskupas Kristjānas krōnikin]].
+
Wīdawutes istōrija ast waīstan pas [[Simōns Grūnaws|Simōnas Grūnawas]] [[Simōnas Grūnawas krōniki|krōnikin]], kawīda bēi gruntintan na nizinātan šandēinan [[bīskupas Kristjānas krōniki|bīskupas Kristjānas krōnikin]].
Wīdawutes brāti Prūtenis segēi religiōnis refōrmin, pastāi pīrms ukaaūkts [[kriwwis]] be pagruntinnuns [[Rāmawan]] - ērgi XII metsimtan Gōtlandas cēntran stēisan wāitin (''tingai'') bēi mīstan Roma. Zmūnei kawīdai immi drūwes refōrmins pagaūwa būtwei bilītan per ''Prūsans'', ezze Prūtenes emnin.
Wīdawutes brāti Prūtenis segēi religiōnis refōrmin, pastāi pīrms ukaaūkts [[kriwwis]] be pagruntinnuns [[Rāmawan]] - ērgi XII metsimtan Gōtlandas cēntran stēisan wāitin (''tingai'') bēi mīstan Roma. Zmūnei kawīdai immi drūwes refōrmins pagaūwa būtwei bilītan per ''Prūsans'', ezze Prūtenes emnin.

Bigantī wersiōni kāigi iz 19:31, 29 pūlis 2011

Persōniskas pagaptis