Wīdawutis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
-
'''Wīdawutis''' - pirms zināts prūsiskas kunnegs. Tāns perēit iz [[Gōtlandan]], izkwendau turēi prēipaus bigtwei sen swajjan karrin, pa inwaziōnin stēisan [[Astrawūtai|Astrawūtin]]. Ēn 514 mettu tāns ast preigūbuns en [[Aīstinmari|Aīstimares]] krāntan (ēn tāutan ''Ulmegania'' anga ''Witland'' en pussideiniskai-wakkariskai [[Wārmi|Wārmin]]) sen 46 tūsimtans swāise karres. Dīwai Wīdawutis pastāi akceptītan pra lōkalins zmūnins be pastāi kunnegs. Tāns ast pagruntinuns tūlin mīstans, s.k. [[Balga|Balgan]], kawīda pastāi pirman prūsiskan galwasmīstan be nizinātan šandēinan mīstan ''Noytto'' na [[Aīstineri|Aīstinerin]]. Wīdawutis ast dāwuns pirman prūsiskan tikrōmin.
+
'''Wīdawutis''' - pirms zināts prūsiskas kunnegs. Tāns perēit iz [[Gutlandan]], izkwendau turēi prēipaus bigtwei sen swajjan karrin, pa inwaziōnin stēisan [[Astrawūtai|Astrawūtin]]. Ēn 514 mettu tāns ast preigūbuns en [[Aīstinmari|Aīstimares]] krāntan (ēn tāutan ''Ulmegania'' anga ''Witland'' en pussideiniskai-wakkariskai [[Wārmi|Wārmin]]) sen 46 tūsimtans swāise karres. Dīwai Wīdawutis pastāi akceptītan pra lōkalins zmūnins be pastāi kunnegs. Tāns ast pagruntinuns tūlin mīstans, s.k. [[Balga|Balgan]], kawīda pastāi pirman prūsiskan galwasmīstan be nizinātan šandēinan mīstan ''Noytto'' na [[Aīstineri|Aīstinerin]]. Wīdawutis ast dāwuns pirman prūsiskan tikrōmin.
Wīdawutes istōrija ast waīstan pas [[Sīmons Grūnaws|Simōnas Grūnawas]] [[Simōnas Grūnawas krōniki|krōnikin]], kawīda bēi gruntintan na nizinātan šandēinan [[bīskupas Kristjānas krōniki|bīskupas Kristjānas krōnikin]].
Wīdawutes istōrija ast waīstan pas [[Sīmons Grūnaws|Simōnas Grūnawas]] [[Simōnas Grūnawas krōniki|krōnikin]], kawīda bēi gruntintan na nizinātan šandēinan [[bīskupas Kristjānas krōniki|bīskupas Kristjānas krōnikin]].

Wersiōni kāigi iz 21:52, 16 daggis 2010

Persōniskas pagaptis