Welsnas impulss

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Ast teīkuns(si) nāunan pāusan "'''Welsnas impulss''' - fizīskan debban ebpeisānti kērmenes skatīsnan. ===En klassiskai mekānikin=== Materiālas deīktas welsnas impulss ast wektōriskas r…")
 
Rindā 21: Rindā 21:
En kwāntiskai mekānikin welsnas impulsas ōperatōrs ast definītan palīgu kāigi en klasiskasmu prēipalin:
En kwāntiskai mekānikin welsnas impulsas ōperatōrs ast definītan palīgu kāigi en klasiskasmu prēipalin:
:: <math>\mathbf{L^i} = ( \mathbf r \times \mathbf{p} )^{\mathbf i} = \varepsilon_\mathbf {ijk} \mathbf{x^j} \mathbf{p^k}</math>,
:: <math>\mathbf{L^i} = ( \mathbf r \times \mathbf{p} )^{\mathbf i} = \varepsilon_\mathbf {ijk} \mathbf{x^j} \mathbf{p^k}</math>,
-
kwēi <math>\mathbf{p}</math> ast impulsas ōperatōrs sen kōeficientins definītans en pōziciōnin reprezentaciōnei kāigi:
+
kwēi <math>\mathbf{p}</math> ast impulsas ōperatōrs sen koōrdinatins definītans en pōziciōnin reprezentaciōnei kāigi:
:: <math>\mathbf{p^i} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \mathbf{x^i}}</math>
:: <math>\mathbf{p^i} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \mathbf{x^i}}</math>
-
Kōmutisnas relaciōnis sirzdau welsnas impulsas ōperatoras kōeficientins ast:
+
Kōmutisnas relaciōnis sirzdau welsnas impulsas ōperatoras koōrdinatis ast:
:: <math>\left[\mathbf{L^i}, \mathbf{L^j}\right] = i\hbar \epsilon_\mathbf {ijk} \mathbf{L^k}</math>
:: <math>\left[\mathbf{L^i}, \mathbf{L^j}\right] = i\hbar \epsilon_\mathbf {ijk} \mathbf{L^k}</math>
-
tītat dwāi kōeficientis ni mazzi būtwei mattautan ainakīsmingiskai sen aušaudīwingiskwan. Welsnas impulsas kwadrātan kōmuti sen wissans kōeficientis:
+
tītat dwāi koōrdinatis ni mazzi būtwei mattautan ainakīsmingiskai sen aušaudīwingiskwan. Welsnas impulsas kwadrātan kōmuti sen wissans welsnas impulsas ōperatoras koōrdinatins:
:: <math>\left[\mathbf{L^2}, \mathbf{L^j}\right] = 0</math>
:: <math>\left[\mathbf{L^2}, \mathbf{L^j}\right] = 0</math>
-
En [[sfēriskas kōeficientis|sfēriskamans kōeficientins]] welsnas impulsas kwadrātas ōperators '''L²''' turri fōrmin:
+
En [[sfēriskas koōrdinatis|sfēriskamans koōrdinatins]] welsnas impulsas kwadrātas ōperators '''L²''' turri fōrmin:
:: <math>\mathbf L^2 = -\frac{\hbar^2}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta}\right) - \frac{\hbar^2}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}</math>
:: <math>\mathbf L^2 = -\frac{\hbar^2}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta}\right) - \frac{\hbar^2}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}</math>
adder tenesse <math>z</math>-as kumpōnenti:
adder tenesse <math>z</math>-as kumpōnenti:

Bigantī wersiōni kāigi iz 09:06, 31 daggis 2012

Persōniskas pagaptis