Welublūnds

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Ast teīkuns(si) nāunan pāusan "Welublūndai en Grēkantautai '''Welublūnds''' - palikkis stesse assilin be stesses kaīwin. Ukadeznimai bewēisewingi, t…")
 
Rindā 1: Rindā 1:
 +
[[Image:Welublūndas_galwā.jpg|thumb|right|Welublūndas galwā]]
[[Image:Welublūndai.jpg|thumb|right|Welublūndai en Grēkantautai]]
[[Image:Welublūndai.jpg|thumb|right|Welublūndai en Grēkantautai]]
'''Welublūnds''' - palikkis stesse assilin be stesses kaīwin. Ukadeznimai bewēisewingi, tēr 5% stēisan gennikan ast wēisewingi. Izwinaīnai spārtai palīgu zirgu. Karakterīngi ast debīka galwā, ilgas āusis, īnsan winzun sen stalīntin grīwan be tīpiskai zirgiskan staggan sen ilgans skebbelins. En petimmans kakinna 180 cm aūktan.
'''Welublūnds''' - palikkis stesse assilin be stesses kaīwin. Ukadeznimai bewēisewingi, tēr 5% stēisan gennikan ast wēisewingi. Izwinaīnai spārtai palīgu zirgu. Karakterīngi ast debīka galwā, ilgas āusis, īnsan winzun sen stalīntin grīwan be tīpiskai zirgiskan staggan sen ilgans skebbelins. En petimmans kakinna 180 cm aūktan.
-
Welublūndai ast spārtai dargan be spārtai efektīwan en dīlu. Tenēi turri nidebīkans maitāsnas izkīninsnans. Ast tērpautan šlāitewingi en gārbans. Wāisintan en Taūwamans Deinammans, en Āzijai, Afrikai be abbeimas Amērikans. En Prūsai nitērpautan be rettai ebtiktan, adder bēi jāu enpeisātan en [[Ēlbingas Wirdeīns|Ēlbingas Wirdeīnu]].
+
Welublūndai ast spārtai dargan be spārtai efektīwan en dīlu. Tenēi turri nidebīkans maitāsnas izkīninsnans. Ast tērpautan šlāitewingi en gārbans. Wāisintan en Taūwamans Deinammans, en Āzijai, Afrikai be abbeimas Amērikans. En Prūsai nitērpautan be rettai ebtiktan, adder bēi jāu enpeisātan en [[Ēlbingas wirdeīns|Ēlbingas Wirdeīnu]].
[[Category:Diwūlai]]
[[Category:Diwūlai]]

Bigantī wersiōni kāigi iz 19:27, 7 sakkis 2013

Persōniskas pagaptis