Zarātiskai

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 1: Rindā 1:
-
'''Zarātiskai''' (''Ciprinidae'') - zukkan sēimi iz zarātizukan (''Cypriniformes'') rīndan. Pa biōmasin ukapaplattintai saldaundas zukkai en Prūsai, turīntei stesse paggan swarewīngin ekanōmiskan zentlisnan. Perbuwinna [[Eurōpa|Eurōpan]], [[Āzija|Āzijan]], [[Zēimiska Amērika|Zēimiskan Amērikan]] be [[Afrika|Afrikan]].
+
[[Image:Leuciscus rutilus.jpg|300px|thumb|right|Brūnsi]]
 +
 
 +
'''Zarātiskai''' (''Ciprinidae'') - zukkan seimī iz zarātizukan (''Cypriniformes'') rīndan. Pa biōmasin ukapaplattintai prīskaundiskai zukkai en Prūsai, turīntei stesse paggan swarewīngin ekanōmiskan zentlisnan. Enbuwinna [[Eurōpa|Eurōpan]], [[Āzija|Āzijan]], [[Zēimiska Amērika|Zēimiskan Amērikan]] be [[Afrika|Afrikan]].
===Swajawīdisku===
===Swajawīdisku===
-
Zarātiskai ukadeznimai ast pastegtan sen zuwwinin, adder ainuntkaddan ast delīkiskai anga pastippai nāgan. Ni turri izsklaitintan māgan. Ni turri arwins dāntins, tēr gūrklis dāntins. [[Plūsnas dumslē]] debīkan, dwaikammerkas. Wisāi ast pautadījai. Ast wisaīnti, adder ast mensaīntis pērgimis (p. [[rappis]]) be zalinīntis (p. [[gaīls amūrs]]). Zarātiskai mazzi turītun debban ezze 1 cm (prēi ''Paedocypris micromegethes'' - ukamazzaisin wērbuliskan zwīrin) ērgi 3 m be 300 kg (prēi ''Catlocarpio siamensis'').
+
Zarātiskai ukadeznimai ast pastegtan sen zuwwinin, adder ainuntkaddan ast delīkiskai anga pastippai nāgan. Ni turri izsklaitīntan māgan. Ni turri arwins dāntins, tēr gūrklis dāntins. [[Plūsnas dumslē]] debīkan, dwaikammerkas. Wisāi ast pautadījai. Ast wisaīnti, adder ast mensaīntis pērgimis (p. [[rappis]]) be zalinīntis (p. [[gaīls amūrs]]). Zarātiskai mazzi turītun debban ezze 1 cm (prēi ''Paedocypris micromegethes'' - ukamazzaisin wērbuliskan zwīrin) ērgi 3 m be 300 kg (prēi ''Catlocarpio siamensis'').
===Gaddingis===
===Gaddingis===
Rindā 47: Rindā 49:
* ''Belligobio''
* ''Belligobio''
* ''Biwia''
* ''Biwia''
-
* ''Blicca''
+
* ''Blicca''([[blīngis]])
* ''Boraras''
* ''Boraras''
* ''Caecobarbus''
* ''Caecobarbus''
Rindā 251: Rindā 253:
* ''Rhynchocypris''
* ''Rhynchocypris''
* ''Rohteichthys''
* ''Rohteichthys''
-
* ''Romanogobio'' ([[grundlāi]])
+
* ''Romanogobio'' ([[grundalāi]])
* ''Rostrogobio''
* ''Rostrogobio''
* ''Rohtee''
* ''Rohtee''

Bigantī wersiōni kāigi iz 16:43, 29 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis