Zinguris

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 6: Rindā 6:
n
n
====Pērgimis glāubai====
====Pērgimis glāubai====
-
Mazzan nikāi [[spurglai|spurglas]]. Sirzdau gīmtans ni ast šlāitisku en bārwinsnan. Ukaswajawīdaisi glāuban ast wūrmi prusna, en kōntrastu sen kīrsnan galwas wīrsun be sawinzlin per āusins be gaīlins laīknans. Ebplaugzdisnā na rīkisnan kukkan, kreklin gaīlin se nieīskin kukkan sawīnzlin, wīders be [kuper] gaīlin. Sakkintan stags kīrsnan, skreīlis dīgi kīrsnan sen geltaīnan sawinzlin. Maldāi pippelai kukaisiwwan, glāubintan, tēr skreīlai, palīgu eraūgusimans, kīrsnan sen geltaīnan sawinzlin.
+
Mazzan nikāi [[spurglāi|spurglas]]. Sirzdau gīmtans ni ast šlāitisku en bārwinsnan. Ukaswajawīdaisi glāuban ast wūrmi prusna, en kōntrastu sen kīrsnan galwas wīrsun be sawinzlin per āusins be gaīlins laīknans. Ebplaugzdisnā na rīkisnan kukkan, kreklin gaīlin se nieīskin kukkan sawīnzlin, wīders be [kuper] gaīlin. Sakkintan stags kīrsnan, skreīlis dīgi kīrsnan sen geltaīnan sawinzlin. Maldāi pippelai kukaisiwwan, glāubintan, tēr skreīlai, palīgu eraūgusimans, kīrsnan sen geltaīnan sawinzlin.
====Sirzdas ermattausnas====
====Sirzdas ermattausnas====

Wersiōni kāigi iz 20:44, 15 wassarins 2012

Persōniskas pagaptis