Zinguris

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Ast teīkuns(si) nāunan pāusan "Zinguris '''Zinguris''' (Carduelis carduelis) - līkuts pippelis iz sēimin stēisan Fringillidae, perbuwinnants…")
Rindā 1: Rindā 1:
-
[[Image:Carduelis carduelis 01.jpg|thumb|right|Zinguris]]
+
[[Image:Carduelis carduelis 01.jpg|400px|thumb|right|Zinguris]]
Rindā 5: Rindā 5:
====Pērgimis glāubai====
====Pērgimis glāubai====
-
Mazzan nikāi [[spurglas|spurglas]]. Sirzdau gīmtans ni ast šlāitisku en ebārwinsnan. Ukaswajawīdaisi glāuban ast wūrmi prūsna, en kōntrastu sen kīrsnan galwas wīrsun be sawīnzlin per āusinins be gāilins laīkans. Ebplaugzdisnā na rīkisnan kukkan, kreklin gaīlin se nieīskin kukkan sawīnzlin, wīders be [kuper] gāilin. Sakkintan stags kīrsnan, skrēilis dīgi kīrsnan sen geltaīnan sawīnzlin. Maldāi pippelai kukaisiwwan, glāubintan, tēr skrēilai, palīgu [dorosłych], kīrsnan sen geltaīnan sawīnzlin.
+
Mazzan nikāi [[spurglas]]. Sirzdau gīmtans ni ast šlāitisku en ebārwinsnan. Ukaswajawīdaisi glāuban ast wūrmi prūsna, en kōntrastu sen kīrsnan galwas wīrsun be sawīnzlin per āusinins be gaīlins laīknans. Ebplaugzdisnā na rīkisnan kukkan, kreklin gaīlin se nieīskin kukkan sawīnzlin, wīders be [kuper] gāilin. Sakkintan stags kīrsnan, skrēilis dīgi kīrsnan sen geltaīnan sawīnzlin. Maldāi pippelai kukaisiwwan, glāubintan, tēr skrēilai, palīgu eraūgusimans, kīrsnan sen geltaīnan sawīnzlin.
====Sirzdas ermattausnas====
====Sirzdas ermattausnas====

Wersiōni kāigi iz 17:35, 31 līpa 2010

Persōniskas pagaptis