Zinguris

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 3: Rindā 3:
-
'''Zinguris''' (Carduelis carduelis) - līkuts pippelis iz sēimin stēisan Fringillidae, perbuwinnants [[Eurōpa|Eurōpin]] be [[Āzija|Āzijas]] mūisiskwan. Delīkiskai enskajjintan. Ēn Prūsan sirzdai tūlins ligzdinnants pippelis.
+
'''Zinguris''' (Carduelis carduelis) - līkuts pippelis iz sēimin stēisan Fringillidae, enbuwinānts [[Eurōpa|Eurōpan]] be [[Āzija|Āzijas]] mūisiskwan. Delīkiskai enskajjintan. Ēn Prūsan sirzdai tūlins ligzdawīnts pippelis.
====Pērgimis glāubai====
====Pērgimis glāubai====
-
Mazzan nikāi [[spurglai|spurglas]]. Sirzdau gīmtans ni ast šlāitisku en ebārwinsnan. Ukaswajawīdaisi glāuban ast wūrmi prūsna, en kōntrastu sen kīrsnan galwas wīrsun be sawīnzlin per āusinins be gāilins laīkans. Ebplaugzdisnā na rīkisnan kukkan, kreklin gaīlin se nieīskin kukkan sawīnzlin, wīders be [kuper] gāilin. Sakkintan stags kīrsnan, skrēilis dīgi kīrsnan sen geltaīnan sawīnzlin. Maldāi pippelai kukaisiwwan, glāubintan, tēr skrēilai, palīgu [dorosłych], kīrsnan sen geltaīnan sawīnzlin.
+
Mazzan nikāi [[spurglāi|spurglas]]. Sirzdau gīmtans ni ast šlāitisku en bārwinsnan. Ukaswajawīdaisi glāuban ast wūrmi prusna, en kōntrastu sen kīrsnan galwas wīrsun be sawinzlin per āusins be gaīlins laīknans. Ebplaugzdisnā na rīkisnan kukkan, kreklin gaīlin se nieīskin kukkan sawīnzlin, wīders be punninan gaīlin. Sakkintan stags kīrsnan, skreīlis dīgi kīrsnan sen geltaīnan sawinzlin. Maldāi pippelai kukaisiwwan, glāubintan, tēr skreīlai, palīgu eraūgusimans, kīrsnan sen geltaīnan sawinzlin.
====Sirzdas ermattausnas====
====Sirzdas ermattausnas====
-
* kērmenas ilgan zūrgi  12 cm
+
* kērmenes ilgan zūrgi  12 cm
-
* iztēnstisku stēisan skrēilin ērgi 23 cm
+
* iztēnstisku stēisan skreīlin ērgi 23 cm
* swars zūrgi 16 g
* swars zūrgi 16 g

Bigantī wersiōni kāigi iz 20:45, 15 wassarins 2012

Persōniskas pagaptis