Zinguris

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 5: Rindā 5:
====Pērgimis glāubai====
====Pērgimis glāubai====
-
Mazzan nikāi [[spurglas|spurglas]]. Sirzdau gīmtans ni ast šlāitisku en ebārwinsnan. Ukaswajawīdaisi glāuban ast wūrmi prūsna, en kōntrastu sen kīrsnan galwas wīrsun be sawīnzlin per āusinins be gāilins laīkans. Ebplaugzdisnā na rīkisnan kukkan, kreklin gaīlin se nieīskin kukkan sawīnzlin, wīders be [kuper] gāilin. Sakkintan stags kīrsnan, skrēilis dīgi kīrsnan sen geltaīnan sawīnzlin. Maldāi pippelai kukaisiwwan, glāubintan, tēr skrēilai, palīgu [dorosłych], kīrsnan sen geltaīnan sawīnzlin.
+
Mazzan nikāi [[spurglai|spurglas]]. Sirzdau gīmtans ni ast šlāitisku en ebārwinsnan. Ukaswajawīdaisi glāuban ast wūrmi prūsna, en kōntrastu sen kīrsnan galwas wīrsun be sawīnzlin per āusinins be gāilins laīkans. Ebplaugzdisnā na rīkisnan kukkan, kreklin gaīlin se nieīskin kukkan sawīnzlin, wīders be [kuper] gāilin. Sakkintan stags kīrsnan, skrēilis dīgi kīrsnan sen geltaīnan sawīnzlin. Maldāi pippelai kukaisiwwan, glāubintan, tēr skrēilai, palīgu [dorosłych], kīrsnan sen geltaīnan sawīnzlin.
====Sirzdas ermattausnas====
====Sirzdas ermattausnas====

Wersiōni kāigi iz 20:51, 31 līpa 2010

Persōniskas pagaptis