Aīnametiskas penningakwēitis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Penningakwēitis

Aīnametiska penningakwēitis (Lunasia annua) - pērgimis stesse aūgmenin iz sēimin stēisan kumstiskan. Pertīnka iz pussideiniskai-deiniskan Eurōpan.

Morfolōgija

Aldī: aūktan 30-150 cm
Lapāi: sīrawidiskan, na krāntan biskin aīkuliskan, īnsaiskebeliskan.
Kweitēi: Malkāi, sen grazzun smārdan, bālai-wiōlatai.

Biolōgija be ekolōgija

Zallai aūgmenei, aīnametiskan. Aūga en timrammans meddins, paddaubins, āugarbins. Kweitasnā: sakkis-sīmenis. Kwēitikai ast pulīntan pra naktis pettalkans.

Terpausnā

Grazināntei aūgmenei.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis