Adli - Angzdrin Kunnegini

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Adli - angzdrin kunnegini - mītiska persōni iz gērban Adli - angzdrin kunnegini.

Gērbas ēnturs

Angzdris Kunnegs ast gūbuns kāigi angzdris na krāntan kwēi Adli be tenesses dwāi sestras spaktaūwa be sīda na Adlis rūkans. Preitarēi etdātun rūkans tēr kaddan Adli pataukinna tenesmu būtwei tenesse kalli. Adli ast pataukinnusi (ni druwīntei, kāi sta mazzi būtwei seriōzan) be gūbi būtai. Per trīns dēinans tūsimts angzdrei ast engūbusis na tenesses wūraisin padwarrin be palaipinna etdātun tenēimans Adlin. Wūraišai bandāi papaikītun angzdris dāntei tenēimans zānsin, kamistin be klantin, adder eraīnan rēizan geguzzi ēmpirsergēi angzdrins, kāi tenēi pastāi papaikītan. Ēnwangan wūraišai turēi etdātun angzdremans duktin.

Na azzaras krāntan gēidi na tennan jāu Angzdris Kunnegs ni kāigi angzdris adder kāigi grazzus maldūns. Tāns ast immuns tennan en swajjan rūman na azzaras dubnan. Adli bēi deiwūtiskan sen tennan be ast dāwusi tenesmu trīns sūnuns be duktin. Pa newīnins mettans Adli ast prasīwusi swajjan salūbas wīran kāi dālai tenessei kāimalukitun swajjan sēimin. Tāns ast preitarīwuns, adder šlāit kaddan tenā wīrst izpilninusi trīns nimazīngins endāsnans. Adli ast di izpilninusi sen Ragganas pagalban be Autrīmpus ast dāwuns tenessei jātwei. Kaddan tenā wīrta kwaitīwusi etwartīntun si, bēi tenessei prawerru preiwakītun Angzdris Kunnegan sen kliptan klantīsenin, kawīdan zināi tenā be malnīkai be kawīdan ni bēi prawerru nikasmu bilītun.

Adlis seimī bēi deiwūtiskan wīdantei Adlin. Tenesses dwāinadesimt brātei kwaitīwusis laikātun Adli per wisaddan prei subbans be ast paprettusis ergalīntun Angzdrin Kunnegan. Tenēimans bēi prawerru zinātun klantīsenin. Tenēi bandāi sen trinsnans īmtun di ezze Adlis sūnuns, adder tenēi ni ast bilīwusis. Panzdau tenēi trinni duktin be tenā bijāntei ast bilīwusi. Tenēi ast preiwakīwusis Angzdrin Kunnegan be ergalinnusis tennan sen dālgins.

Kaddan Adli kwaitēi etwartīntun si, tenā bilīwusi klantīsenin:

Anzgris Angzdrike
Ik Tu gīwa spāina ast gaīlin
Ik Tu aulaūwa spāina ast wūrmin

Spāina ast wūrmin!, undan ast etrāwus be papilninus:

Dwāinadesimt brātei sen dālgins
Ast ergalinnusis min, naūtan angzdrikan
Nusā dukti Apsi, ši ukamilitī, ši ukapaglabatī
Ast bilīwusi tenēimans klantīsenin

Kirdīwusi di Adli ast kitawīdinusi swajjans sūnuns en garrins: Anzanan, Wūsin be Berzin - warewīngins be debīkans garrins, adder šlāit swajjan duktin en Apsin - laīban be kuslin garrin, kāigi tenā bēi. Subba ast kitawīdinusi si en Adlin - garrin stesse grāudun.

Interpretaciōni

  • Angzdrin Kunnegs ast azzaran gilluwan dēiws - Autrīmpus
  • Adli drūwiminai pertikka iz pirzdazmūniskan rassin stēisan kaūkaran
  • Autrīmpas gals bēi pagaūsenis tenesse izēisnas be enwaldīsnas stesses gallin be stesse zemman swītan.
En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis