Anglis deginīds

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Anglis deginīds

Anglis deginīdas struktūris fōrmuli be mōlekulariska lislē
CAS nummeri: 630-08-0
Kēmiska fōrmuli: CO
Mōlas massi: 28,01 g/mol
Kāmstis: 1,145 kg/m3
Tīrpsnas temperatūri: -205 °C
Bīrgsnas temperatūri: -192 °C

Anglis deginīds (kūds, anglis monōksids) - niōrganiskas kēmiskas sendāsenis. Šlaitbārwiskan, šlaitsmārdiskan gazzan. Spārtai dērgewingis be langudeggaminan - en winnu degga sen galīmban lāpan en anglis dwaideginīdan.

Ēnturs

[redigīs] Zeisnā

Angles deginīdas delikīks turri triwārstan rissenin stesse ilgan 1,128 Å. Anglis be deginnes elaktranegatīwibis naīkina si be delikīks turri spārtai līkutan dipōlas mōmentan (0,112 Cm).

[redigīs] Kēmiskas swajjistas

Anglis deginīds ast spārts reduktōrs (izimma deginnin iz deginīdans) be stesse paggan ast tērpautan en metalūrgijan:

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

[redigīs] Dērgewingisku

Anglis deginīds rēisa si sen hemaglōbinin en kraūjas eritrōcitamans 250-300 rēizan spārtais nikāi deginnis teikāntei wērawingin kōmpleksan methemagōbinin. Ni ast sūit hemaglōbinis kāi prapīstun deginnin. Jāu 0,16% algis deginīdas en winnu dīlina gallin pa dwāi stundins.

[redigīs] Appus

Anglis deginīds ast prōducitan wiskwēi kwēi anglis ast degīntan sen nisātawintan deginnes kelliskwan.

Persōniskas pagaptis