Anglis dwaideginīds

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Anglis dwaideginīds

Anglis dwaideginīdas struktūris fōrmuli be mōlekulariska lislē
CAS nummeri: 124-38-9
Kēmiska fōrmuli: CO2
Mōlas massi: 44,0095 g/mol
Kāmstis: 1,98 kg/m3
Tīrpsnas temperatūri: -57 °C (pa gnesnai)
Bīrgsnas temperatūri: -78 °C (sublimijja)

Anglis dwaideginīds (Anglis diōksids) - niōrganiskas kēmiskas sendīsenis. En nōrmalimans audaīrans šlaitbārwiskan gazzan, 1,5 rēizan brēnduisin nikāi wins, kawīdse ast delīks. Labbai tīrpsta en undu. Pa nōrmalai gnesnai sublimijja en temperatūrei -78,5 °C teikāntei sāusan laddan. Pa aūktaišai gnesnan (tūls nikāi 5,1 atm) mazīngi tennan lāsintun en temperatūrei -57 °C. En dabber aūktaisimans gnesnans (40–48 GPa - zūrgi 400 000–480 000 atm) mazīngi gāutun amōrfiskan stiklin (palīgu SiO2 be SiO2).

Ēnturs

[redigīs] En dabbai

Anglis dwaideginīds ast 0,0385% atmōsferis. Ast prōducitan pra zwīrins degināntins lāndas sendīsenins be etwārtai gabtan pra aūgmenins teikāntin lāndas sendīsenins en fotōsinteźai. Kitāi appus ast pōzemis deglin degīnsna be wūlkanan aktīwibi. Anglis dwaideginīds ast wērawingei ristan pra kōralins en ōceanamans.

[redigīs] Dilasnā na zmūnins

Kaddan ast tūls anglis dwaideginīdas nikāi 5% pagaūne prei zmūnin dērgsnas simptōmai.

[redigīs] Gausnā

CaCO3 → CaO + CO2
  • Dīlantei sen ainuntkawīdan rūgtan na ainuntkawīdan anglātin:
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

[redigīs] Terpausnā

  • Sāuss lads kāigi salīnli
  • kāigi salīnsnas mēdijan
  • kāigi sargāsnas atmōsferi
  • kāigi preidāsenis prei pūwins - naturāls iz fermentaciōnin, anga preidātan kunstiskai
  • pa gnesnai en pnematiskasmu ēnrankin
Persōniskas pagaptis