Anktas rūgtan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Anktas rūgtan

Anktas rūgtas struktūris fōrmuli be mōlekulariska lislē
CAS nummeri: 107-92-6
Kēmiska fōrmuli: C3H7COOH
Mōlas massi: 88,1051 g/mol
Kāmstis: 964 kg/m3
Tīrpsnas temperatūri: -6 – -3 °C
Bīrgsnas temperatūri: 162 °C

Anktas rūgtan C3H7COOH - karbōksiliskan rūgtan. Ebtiktan en wūran anktan, dāst kārtan gardan sūremans be teīke si en zmūnes māgu, kaddan per ilgai lānza en di daddas prōduktai.

Sendāsenei

Anktas rūgtas estrai be sālis ast bilītan per anktatans. Anktas rūgtas esters gricerōlas trianktats teīke 3 - 4 % stesse anktan. En wūrasmu anktan anktas rūgtan pawīrpina si iz estran be dāst anktu swajawīdan smārdan.

Gausnā

Anktas rūgtan gaūne di fermentīntei glukōzin en anktas fermentaciōnei:

C6H12O6 → C4H8O2 + 2CO2 + 2H2.

Tērpausna

Prōpaus tāns subs ni smīrda labbai, tenesse estrai turri weīsiskan smārdan (perw. butanōlas anktats smīrda kāigi ānanass) be ast tērpautai en industrījai.

Persōniskas pagaptis