Arkellis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Stāi prastan arkelli

Arkellis (Ixodoidea) - kirsasēimi stēisan zwīrins iz klassin Arachnida. Ast wērbuliskan zwīrin izwinaīnai parazītai, īst tenēisan kraūjan, deznimai pūdai šlaitawīdans enwārgsenins. En Prūsai ast spārtai tūlints stāi prastai arkelli.

Kērmenes ilgan ast sirzdau delli ērgi dellidesimt milimētrai, turīntei speciālin āustas ōrganan bilītan hypostom, sen kawīdan mazzi pjaūtun keūtan, dītun krāujan be laikātun si en maitātajas keūtai. Arkellis turri trīns gīwatas stādijans be en eraīnasmu turri aīnan rēizan dītun krāujan.

Persōniskas pagaptis