Ass (mašīnis delīks)

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Ass - mašīnis elamēnti, kawīda laikāi kittans welāntins elamēntins en dātan pōziciōnin be kawīda prapīda warrins dīlantins nō šans elamēntins na assis etspārans. Šlaitīntan sirzdau assin be nabettan ast, kāi ass ni prapīda welsnas mōmentan.

Assin gaddingis

  • Niskatawā ass - kaddan ass ni wella si, tēr wella elamēntis na tennan.
  • Skatawā ass - kaddan ass wella si ēmpiri sen elamēntins na tennan.
En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis