Azzaraspils

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Wūra kīrki en Azzaraspilai
Nidilānts jāu gelzāpintisdwars en Azzaraspilai

Azzaraspils (dīgi Azarāins - pōliskas pabilīsnas kalki, be Zēburga - miksiskas pabilīsnas adaptaciōni) - mīstan en Bartan. Pa Bartas enkareūsnas Azzaraspils bēi gruntintan kāigi nawwan mīstan en 1338 mettan. Ezze Toepenan blāndewingi identificītan sen Plikabartan.

Istōrija

1338 - mīstas gruntinsnā 1350 - pillis zeisnā 1360 - pastāi zēisnan mīstas zeidāi se trīns wārtans 1390 - pastāi zēistan kīrki 1783 - pa ugnin pils pastāi auwīlktan. Mīstan pastāi etzēisnan pastippai sen tīgelins. pa 1945 mettan tūls iz istōriskan perzēisnan pastāi pernaikīntan (musēisas pernaikīnsnas nikāi enkērdan kareūsnas)

Undas

Kadāi Azzaraspils bēi ebzūrgintan pra azzarans, kawīdai bēi sāusintan en XX metsimtan pra miksins. Pra mīstan tēnka appi Zinserni

Zmūnei

En Azzaraspilu gimma en 1562 mettan Jāns Leo, autōrs stesses prūsas istōrijas krōnikin.

Persōniskas pagaptis