Azzegiskai

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Stārks (azzegiskan sēimes zuks) en mauretaŗu en Kotkai

Azzegiskai (Percidae) - zukkan sēimi iz rīndan stēisan azzegizukan. Enbuwinna saldans be preiāustiskans jūres undans en zēimiskai pusikūgin.

En Prūsai turrimai trīns gīmtans pērgimins: azzegis, stārks be pūkis.

Swajawīdisku

 • Dwāi rikīsnas plutwāi - pirmā sen druktans strīlins, āntra sen minkstans.
 • Ainā - dwāi druktas strīlas en punninas plūtwai
 • Wīderas plutwāi pa krekliskamans.
 • Āustin sen malkans dāntins.
 • Plūsnas dumslē auwertan.

Gaddingis

 • Ammocrypta
 • Crystallaria
 • Etheostoma
 • Percina
 • Romanichthys
 • Sander (stārks)
 • Zingel
Persōniskas pagaptis