Bērškis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Bērškis

Bērškis (Sebastes norvegicus) - zukkas pērgimi iz sēimin Scorpaenidae. Bilītan dīgi per jūres azzegin.

Enbūwinsnas areālin

Enbūwina zēimiskan Atlāntis Ōceanan, sirzdau Nōrwigans, Īslandan, Grēnlandan be Nawafūnlandan. En gilluwans ezze 100 m ērgi 1000 m, šai maldāi en preikrāntas undans. Ast pautagiwaigaminnantin.

Pērgimis glaubāi

Kērmenes ilgan zūrgi 50 cm, ukamūisesai ērgi 1 m be 10 kg. Na žaūnas apstāklin kāulis kāubri, pirman rīkisnas plūtwan sen dirzlins strīlins kāigi prei azzegin. Turri debīkans akkins dāntins tenesmu widātun na gillins ērgi 250 m. Intensīwai wūrmin, šai maldāi siwawūrmin. Tulninsnā ezze wassarinan ērgi sīmenin.

Rikāitas zentlisnā

Mettas gabsnas kakinna 350 tūs. tōnan.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis