Bīskupaspils

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Bīskupaspils (miks.Bischofsburg, pōl. Biskupiec) - mīstan en pussideiniskai Bartan, prei appin Dīmers, en Alnāsteinis mūterin. Pa dātan iz 2012 mettan, mīstan turēi 10 700 buwijjans.

Istōrija

Pils pastāi pagruntintan na gruntan stesse sargaīnan stēisan Wārmis bīskupan, prei pintin iz Pōlin en Kunnegsgarban. Pils pastāi pastippan zēistan enkērdan trisnadesimtamettiskas kareūsnas. Mīstas tikrōmis pastāi dātan en 1395. En metammans 1807-1812 prancōziska ōkupaciōni ast preipīdusi debbans āumesenins. Enkērdan II swītas kareūsnas mīstan pastāi pernaikīntan en 50%.

Persōniskas pagaptis