Bansē (kāims en Galindai)

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Bansē (pōl. Bęsia, miks. Bansen) - kāims en Galindai, wakkariskai ezze Kōlin, prei pintin sirzdau Bīskupaspilin be Rīzlin, prei azzaran Bansē.

Istōrija

  • 1389 mettan Kāimas pagruntinsnā.
  • 1519-1521 metāi Pōlai pernaikinna kāiman be kīrkin, kawīda ni pastāi jāu etzēistan.
  • 1720-1730 metāi Barōkas rūms be garinniskas witrīks pastāi zēistan.
  • 1810 mettan Ullandiskas, mūrints witrīks pastāi zēistan.
  • 1825 metta Prēi azzaran pastāi pagruntintan zinātai en pastippai Prūsan spaktaīns be kailustaīns.
  • ezze 1945 mettu Pa pōliskan perwaldīsnan, pastāi pagruntitan PGR.
Persōniskas pagaptis