Bernicka

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Bernicka
Bernickas kweitēi
Bernickas wēišai

Bernicka(Vaccinium vitis-idaea L.) - tūlimettan aūgmens iz sēimin stēisan wīrsiskan (Ericaceae). Paplattintan na pastippan zēimiskan pussikugin.

Morfolōgija

Kuslai lanzantī kirnīka sen aūktan ērgi 15-25 cm. Lapāi ellipsiskan sen ilgan 10-25 mm. Wīrsus pāusan timrazallin, zemmas pāusan galīmbazalin, sen īnsans stagīkans. Kweitēi malkan, senrīnktan en kekkin ezze ēst gaīlin ērgi rōziskan. Wēisis ast zarawīngi agā, pirmāi gaīlin, panzdau wūrmin.

Ekolōgija

Aūga na mārkans sillins, turbeīnans, sāusans pjāusin adder adlin meddins. Rugtamilīts aūgmens.

Terpausnā

Wēišai ast spārtai drūktan, benzōes rūgtas enturīsnas paggan. Gardus ast kārta-rūgtan, stesse paggan wēišai ast tērpautan kāigi preidāsenis prei mēnsans be sūrans. Bernickas kōnfitiri senmaisātan sen appelzinis keūtan, krāusin kōnfitirin be kreīnan ast zinātan kāigi sōss Cumberland.

Persōniskas pagaptis