Blīngis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Blīngis

Blīngis (Blicca bjoerkna) - zuks iz sēimin stēisan zarātiskan, ainagimmusi pērgimi en gaddingei Blicca. Spārtai palīgu lukuțțu.

Enbuwīnsnas areālin

Eurōpa zēimiskai ezze Ālpimans be Pirenējans. En dēinamans ēri appin Prečōra. En zēimamans ērgi pussideiniskai-dēiniskai Ēnglijan be pussideiniskan Skandināwijan. Gīwa en ūramans, azarammans, kanālimans be en zemammans bīgans stēisan appin.

Ebpeisāsenis

Kērmens grawwiskai plassan be aūktan. Aūga ērgi 30 cm ilgas be 0,5 kg swarras (maksimālai ērgi 36 cm be 1 kg). Plūtwai sīwan sen wūrmin anga ōranziskan etbarwin.

Persōniskas pagaptis