Buttiskas spurglas

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Buttiskas spurglas

Buttiskas spurglas (Passer domesticus) – līkuts pippelis iz sēimin stēisan Ploceidae, enbuwinānts Eurōpan be Āzijan. Pirminai pippelis stēisan pusipāustrin, ēit druwīminai iz Arābiskan Pusisallin be Mazzan Āzijan, ast kolōniwuns wissans areālins kwēi buwinna zmūnei ēmpiri sen būriskwas etwijāsnan. Ēn Prūsai spārts tūlins ligzdawīnts pippelis.

Pērgimis glāubai

Stārs, sen relatīwan debīkan galwan be spārtan snappan. Prei wīrikan kērmenes wīrsus kukkan sen timraisins sawīnzlins, zemman sīwan. Laīknai sīwan, izsklaitīntan ezze sīwan galwas wīrsun sen kukkan sawinzlin. Snaps en ligzdausnas kīsmun kīrsnan, per din sīwan, naggis kukkan. Na laīknan ni ast timran mīlinan kāigi prei laūkiskan spurglin. Na skreīlin tēr ainā gailā sawinzli. Gennikas sen sīwakukkan ebplāugzdisnan, sawinzlitan na rikīsnan. Stāi maldāi palīgu genīkamans.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 14-15 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin ērgi 21 cm
  • swars zūrgi 30 g
Persōniskas pagaptis