Citrōnis rūgtan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Citrōnis rūgtan

Rūgtines rūgtas struktūris fōrmeli be mōlekulariska lislē
CAS nummeri: 77-92-9
Kēmiska fōrmuli: C6H8O7
Mōlas massi: 192,12 g/mol
Kāmstis: 1 665 kg/m3
Tīrpsnas temperatūri: 153 °C
Bīrgsnas temperatūri: 175 °C

citrōnis rūgtan (C6H8O7) - trikarbōksiliskan rūgtan, sēnti ainakīsmingiskai hidrōksirugtan. Turri ēn sin trīns karbōksiliskans gruppins be aīnan hidrōksiskan gruppin.

Citrōnis rūgtas kristālai en pōlarizitasmu swāikstan

Tīnka kāigi kristalliskas monōhidrats, kawīds etdāi undan prei 135 °C.

Tīnka en nidebammans kelliskwans en wisēimans gīwans ōrganismans, kāigi Krebsas ciklas elamēntan. En ainuntans wēisins (perw. en citrōnimans) teikāi ērgi 8% stesse sāusan massin. Citrōnis rūgtas sālis ast tērpautan, kāi preistatīnlai nisātawintins metallins prei ōrganisman.

Gausnā

En industrījai citrōnis rūgtan ast gaūtan iz pelījas Aspergillus niger kultūrins, wāisintans na rūgtan gruntan sen cukkerin kāigi maitāsnan:

3C6H12O6 + 9O2 + Aspergillus niger pelījan → 2C6H8O7 + 6CO2 + 10H2O + tappin
Persōniskas pagaptis