Dāubas azzaran

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Dāubas azzara - azzaran en zēimiskai Galindan, Maūrawas kōmplaksas delīks.

  • Plattisku: 1776 ha
  • Maksimāla gillisku: 22,5 m (en Gūlbitin teīnu)
  • Sirdā gillisku: 7,8 m
  • Wīrsawiskwas aūktan: 116,2 m k.j.k
  • Izlijas plattisku: 57,6 km²

Dāubas azzaran sejja si en zeimāmans sen azzaran Dargaīnan (sen tenesse teīnin Labappin). Na sallin Gilma ast prūsiskas pilligarbs be bēi rāmawa.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis