Debīka nāts

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Debīka nāts

Debīka nāts (Urtica dioica) - pērgimi stēisan aūgmenin iz sēimin stēisan nātiskan. Aūga en Eurōpai, Āzijai Zēimiskai Amērikan be zēimiskai Afrikan. Aūktan ērgi 1,8 m, aldī prastan, niauwippintan. Adlī be lapāi stegtan sen skebelīkans sen sakkin turīntei en sin zāngiskan rūgtan be histaminin.

Ekalōgija

Nātamans padīnga zemē kwēi ast tūlin dusseklas, be waidinna deīktans lāimans en šin elamēntan. Nātis ast ainagimmusi lānda tūlimans pērgimins stēisan pettelkan.

Terpausnā

Nātis ast pirmāi īdaminai pāustai aūmenei en wassarai. Māldas āldis sen lappans tinka en sakkin, dwāi - trīs sawaītis pirzdau Pergrūbrin sēntei swarewīngi pirmas aps stēisan witaminin. Pirzdau īsnan nāts turri būtwei enirtan en undan tapjaisin nikāi 60 °C, ka dīlina histaminis be zāngiskas rūgtas audīsnan. Nāts ast lābs preidasnā prei pāutans be kāi gattawinlai zuppin.

Nātis turri en sin tūlin kālces be silīces. Mūisesina eritrōcitan gīrbin en kraūjai. Palīgu kraujazālu bremzina kraūjas etplūsnan. Pagalba en mīzalas pintin enwārgsenimans. Spārtai labban per kailūstiskwan ast tējs iz nātins. Tējs ast dīgi labban per skebbelin mūsnan.

Persōniskas pagaptis