Degasrōzi

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Degasrōzi


Degasrōzi (Rosa canina L.): kīrnas pērgimi iz sēimin stēisan rōzin. Tenēi aūga en pastippai Eurōpan, en teritōrijamans ergi 1500 m n.p.m, en Zēimiskai Afrikan, na Kanariskans Sallins, na Madaran, en Azjiai.

Morfolōgija

Kīrna ērgi 3m aūktan. Kweitēi sen pēnkins lapīkans, rōziskan adder gaīlin. Wēišai 2-3cm, enilgīntan sen wūrmjawingin bārwin. Wēišai īdaminan, jāuku rīnktan pa passalinu staddan wēišai ast minkstan be labban etdāi sakkan.

Tērpausna

Spārtai lāims witamīnis C appus. Jāu trīs wēišai stegge ainasses dēinas prawerīngisku. Tūls, witāmini C iz degasrōzis wēisins ast trīs rēizan izpalewīngeisin nikāi sintētiska witamīni C. Ast tērpautan kāigi medicīni prei jaknas be inkstin enwārgsenins. Ast dīgi tērpautan kāigi jāukus īdis - mazīngi segītun iz tennan sakkan, wīnan, kōnfitirin

Persōniskas pagaptis