Diftōngs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Diftōngs (gr. δίφθογγος diphthongos – "dwāikalsīnts"). ainaseīlingis ilgs wōkals, kawīds kitawīdina swajjan kalsāsnan enkērdan wērausnas. Diftōngs mazzi būtwei tēr en auwertai zilbin, en etwertai tēr ik sta ast panzdauma zilbi (en wīrdu dīnkau).

Ēnturs

Prūsiskan

Ēmpiriniskai, baltiskai diftōngai ast:

 • sendīts iz dwāi wōkalins: ai (swāikstan), ei (zeimā), au (aūgmens), eu (keutā), ui (sūit)
 • sendīts iz wōkalin be sōnantin: (a,e,u,i)+(r,l,n,m,w,j) (en wirdammans: artun, kals, pints, zems, tāws, kūjs)

Akcēnts en diftōngu

Akcēnts en diftōngu mazzi būtwei na pīrmai kōmpunēntin (cirkumflaks) be na āntran kōmpunentin (akūts)

Cirkumflaks

En wīrdamans: dāki, lāuks, mārgs

Akūts

En wīrdamans rāks, dātwei, kaūks, artun

Ēngliskan

En ēnglisku ast 8 diftōngai:

 • /ɪə/ en wīrdu beard
 • /eə/ en wīrdu air
 • /ʊə/ en wīrdu tour
 • /eɪ/ en wīrdu pain
 • /aɪ/ en wīrdu time
 • /ɔɪ/ en wīrdu join
 • /əʊ/ en wīrdu home
 • /aʊ/ en wīrdu house

Miksiskan

En miksisku ast 4 diftōngai:

 • au en wīrdu Haus
 • ei/ai en wirdammans Leider/Mais
 • eu/äu en wirdammans Freund/Läufer
 • ui en wīrdu Pfui!

Pōliskan

En pōlisku diftōngs ast en wīrdu Maj (diftōngs ai) be kitēimans ēntins iz grēkiskan be lattiniskan automatyczny (diftōngs au).

Persōniskas pagaptis