Dināmikis ensadīnsnas

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Pirmā be āntra dināmikis ensadīnsna en ōrginalai perlazīsenin stesse Philosophiae naturalis principia mathematica iz 1687 mettan.

Newtonas dināmikis ensadīnsnas - trīs ensadīnsnas, sēntes klassiskas mekānikis gruntan. Bēi fōrmulitan pra Izaakan Newtonan en tenesse Philosophiae Naturalis Principia Mathematica iz 1687 mettan. Tennas ebpeisāi sēisnans sirzdau kinemātikin be dināmikin - sirzdau warrin dīlasnan na kērmenin be tenesse skatīsnan.

Ast trīs dināmikis ensadīnsnas:

Dināmikis ensadīnsnas ni ast tērpautan en kwāntiskan mekānikin, beggi stwen ast brendu definītun warrin.

Persōniskas pagaptis