Drānzi

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Drānzi
Drānzis enbuwīnsnas be zēimausnas areālin

Drānzi (Crex crex) - sirzdas pippelis iz sēimin stēisan Rallidae, enbuwinānts Eurōpan šlāi tenesses zēimiskan delīkan be Āzijan ērgi Bajkālin, Kīnan be Īranan. Zēimaui en Afrikan pusideināiniskai ezze Sūdanu. Ēn Prūsai nitūlins ligzdawīnts pippelis.

Pērgimis glāubai

Šlāit eīskun gīmtiskan dimōrfizman. Kērmenes wīrsus rūdiskaikukkan, sen ilgīnans mīlinans. Galwas grawwai, īnss winzus be kreklin siwaigalīmban. Na grawwans sīwas, kīrsawas lintis. Stāi maldāi kāigi eraūgušai, adder spārtais kukkan.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan 24 - 30 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin 40 - 50 cm
  • swars zūrgi 120 - 160 g
Persōniskas pagaptis