Eridāns (gealōgija)

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Eridānas bīgan pa geoeducation.info [1]

Eridāns (gr. Eridanos) - appi kawīda tekka en eōcenu na teritōriju šandēinas Baltijas iz zēimiskans dēinans en pussideiniskans wakkarans. Appi turēi appuns en teritōriju šandēinas zēimiskas Sāmintautan. Appi pagaūne tektwei pirzdau zūrgi 40 miliōnans mettan turīntei deltan en teritōriju šandēinas Gudānitas teīnis. Pirzdau 12 miliōnans mettan appis delta bēi jāu en teritōriju šandēinas Ullandas. Pirzdau 2 miliōnans mettan appi bēi 2700 km ilgan (tēr biskin īnsais nikāi šandēinas Dōnaws) be tenesses delta bēi palīgu pa debban Amazōnis deltai. En Ullandu appi etkraūwa klādan ērgi 1200 m stāran, teikātan iz materiālin pīstan iz Skandināwijan. Appi wanginna tektwei pirzdau zūrgi 0.7 miliōnas mettan, kaddan ebladisnā ast pernaikinnusi appis appuns. En tenesses līndas tikka Baltija. Baltijas dubnas wīds etswāikstina Eridānas be tenesse preitekinnin bīgan.

Emmens Eridāns ēit iz grēkiskan mitalōgijan be bēi ōriginālai emmens ainasses Hadesas appins.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis