Ettikas rūgtan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Ettikas rūgtan

Ettikas rūgtas struktūris fōrmuli be mōlekulariska lislē
CAS nummeri: 64-19-7
Kēmiska fōrmuli: CH3COOH
Mōlas massi: 60,05 g/mol
Kāmstis: 1 049 kg/m3
Tīrpsnas temperatūri: 16,2 °C
Bīrgsnas temperatūri: 117–118 °C

Ettikas rūgtan CH3COOH karbōksiskan rūgtan, senamaisātan sen undan ast zinātan kāigi ettiks.

Ēnturs

[redigīs] Swajawīdiskwas

Kristaliskan ettikas rūgtan

Skīstan ettikas rūgtan ast bebārwiskan skāistan. Ast spārtai higraskōpiskan be undas gabsnas prōcesi ast spārtai endōtermiskan, tīt etwertan butteli sen ettikas rūgtan mazzi ebgrāisintun si.

En temperatūŗei zemmaišai nikāi 16 °C teīke kristālins be ast bilītan per laddiskan ettikas rūgtan.[redigīs] Sendāsenei

Ettikas rūgtas sālis be estrai ast bilītan per ettikatans.

[redigīs] Gausnā

  • Ettikiskas etanōlas fermentaciōni pra baktērijan gaddingins Acetobacter anga Gluconobacter
C2H5OH → CH3CHO → CH3COOH
  • Ettikiskas aldehīdas ōksidaciōni
  • Buttanas ōksidaciōni prei temperatūrin zūrgi 180 °C be gnesnan zūrgi 85 atm
  • Metanōlas karbōnilisna

[redigīs] Dimerizaciōni

sēisenis teīkints ettikas rūgtan dimeran

Ettikas rūgtan turri relatīwai aūktan bīrgsnas temperatūri, beggi tenesse mōlekulis sejja si en dimerans pra spārtans undinniskans sēisenins. Šāi spārtai undakliskai sēisenei etrāi dīgi per undas gabsnas endōtermiskwan.]

Persōniskas pagaptis