Eurōpeiskas sirsils

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Eurōpeiskas sirsils

Eurōpeiskas sirsils (Vespa crabo) - pērgimi stēisan wūdan iz sēimin stēisan wapsiskan, tūlins en pastippan Prūsan. Kunneginis ilgan ērgi 35 mm, wirīkas ērgi 23 mm be dīlinikinis ērgi 24 mm. Īst debīkans wūdans, adder dīgi wēisins be garrin sakkin. Palīgu kitēimans wapsiskan, zēide līgzdans iz papīran en dubbimans, drawwimans en rēizans dīgi pawīrpai kabīntans.

En ānkstan wassaran genīka zēide līgzdan be lazinna pāutans iz kawīdans izēit larwis kawīdas maitātan pra genīkan dīwai praastinna si en pirmas streīpstus stēisan dīlinikinin. Ezstaddan genīka pastāne kunnegini be lazinna pāutans, adder dīlinikinis maitāi larwins. Panzdaums streīpstus en mettu pastāne wēisewingei wirīkai be genīkas. Kaddan pūrausnas skrāisenes wirīkai enweisinna genīkans, kawīdas laukijja deīktan per zēimausnan (zūrgi 15 sillinin). Wirīkai be dīlinikinis aulaūwa ezze saltiskwan be alkinan.

Sirsilas ēnda ast biskin spārtaisin nikāi stēisan bittin be wapsin, turri en sin zāngin rūgtan ērgi 5 % acetilachōlinis. Sirsilai en ainasmu rēizan enwērpja tūls ēndas, adder kanda rettai, ni ast tīt agresīwan kāigi wapsis.

Persōniskas pagaptis