Gaīls amūrs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Gaīls amūrs

Gaīls amūrs (Ctenopharyngodon idella) zarātiskan (Ciprinidae) sēimes zuks. Ōriginālai enbuwinnuns Kīnan be Amūras apeīnan (izšendau tenesse emmens). Ezze X metsimtan wāisintan. En Eurōpan intrōducitan en 1950 mettan, en Prūsan en 1966 mettan (Mikskātauta 1965, Pōli 1964). Teinū enbuwinna dīgi Afrikan, abbans Amērikans be Australijan. Buwinna en līndiskamans appins be azzarans, en kāimenimans stēisan delli-delinadesīmtan zukkan.

Pērgimis glāubai

Rīkisna timraizallin, grawwai geltaīnaizaliwingi. Kērmens ilgan, cilindriskan, sen plattu galwan. Gurklis dāntis en dwēimas rīndans. Turīntei 6-10 cm wanginna īstun zōaplanktōnan be pagaūne īstun undas aūgmenins, en šismu kērdan tenesse lāndas sistēman ilgina si ērgi 2,5 kērmenes ilgas. Idāi en temperatūrimans aūktans nikāi 12 °C. Zēimaui prēi dubnan, pastegīntei si sen stāran glittus klādan. Gīwa ērgi 15 mettans.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan ērgi 150 cm
  • swars ērgi 45 kg
Persōniskas pagaptis