Gaīls gāndars

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Gaīls Gāndars


Gaīls gāndars Ciconia ciconia) - debīks bredānts pippelis iz sēimin stēisan gāndariskan, enbuwināts perlānku ezze papērgimin:


Pērgimis glāubai

Ebplāugzdintan gaīlai šlāit kīrsnans skreiliplāugzdans be staggan. Naggis be snaps wūrmin. Winzus en skrāiseņu iztēnstan en pirsin. Kussalas krekliskas mēnsas paggan deznimais tērpaui langīntin skrāisenin, tēr tērpawintei swāise skreīlis wīrsawingiskwan be erlāngintans tappins winniskans strāuwans. Sen swāise mēnsas warrin skrāida nirēide be tēr en īnsamans tālins. Kitawīdai nikāi kīrsnas gāndars ni aulānke zmūneniskans wāisins be deznimai ligzdaui īr en kāimas sirdu.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 100 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin ērgi 200 cm
  • swars zūrgi 3-4 kg
Persōniskas pagaptis