Galinda

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Prūsas tāutaskarti sen Galindan

Galinda - prūsiska zemē, kawīda lanza prei pussideiniskan Prūsas arāikan.

Arāikai

Kāi widālai arāikans en malkamans, wīdais Prūsas tāutaskartin: [[1]]

Istōrija

Iz XIII metsimtas appuns waīdimai ezze dwāi wakkaras Galindas zemmins - Bertingis be Gūnelauks. Dīgi arkealōgijas enlaukīsna waidinna, kāi Galinda bēi enbuwīntan en XIII metsimtu, prōpaus teōrijans, kāi en krikstjāniskas inwaziōnis kērdan Galinda bei etzmūnintan. Faktan ast, kāi Galindai bei kuslintan pa kareūsnans sen Pōlin be ni turēi ōrganizitan gīnsnan kāigi kitāi gintu.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis