Geltaīna kīla

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Geltaīnas kīlas wīriks

Geltaīna kīla (Motacilla flava) - līkuts pippelis iz sēimin Motacillidae.

Pērgimis glāubai

Ukamazā eurōpiska kīla. Wīrikai turri geltaīnan kērmenes zemman, ōliwiskai zallin rīkisnan be punninan, siwazallins skreīlins sen līntins be timrasīwan staggan sen gaīlins krāntans. Galwā be pazzuls sīwan, snaps be naggis kīrsnan.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 17 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin zūrgi 27 cm
  • swars zūrgi 17 g

Lāndan

Malkai wudāi (imagō be larwis), spendikai, slaīkas, glaīmjai.

Persōniskas pagaptis