Gertāwanags

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Wannagas eraūguns wirīks

Gertāwanags (Accipiter gentilis (L., 1758)) - debīks drezzaws pippelis iz sēimin stēisan wannagiskan, enbuwinānts Eurōpan šlāit Brittiskans Sallins, Āzijan, Zēimiskan Amērikan, zēimiskan Afrikan be Madagaskaran. En Prūsai nitūlins ligzdawīnts pippelis. Enskajintā pērgimi, delīkiskai nōmadiskan.

Pērgimis glāubai

Eraūgusis pippelai turri siwaipelanniskan kērmenes wīrsun, lāukan zemman sen kīrsawans, bāngiskans sawinzlins (spārtai tenesmu swajawīdan - stāi subbai turri tēr, sirzdau gīmtans pērgimins spurglawanags be palks). Sawinzlitan pastaggisku sen lāukan mīlinan prēi pagaūsenin. Kīrsa akkin swajawīda platti gailā bruwī. Aks geltaīnan.

Maldāi wannagai turri spārtais kukkan kērmenes wīrsun be ukaswarewīngi en deīktu stēisan bāngiskan sawinzlin, mīlinikans stesse wīdan stēisan undas lāsans. Wīds, aks be bruwī stāi subban kāigi prēi eraūgusins. Geltaīnas naggis.

Deznimai skrāida zemmai, tērpawintei wisawīdans ebstegsnans, kāigi rawwai. Diwaspārtai skrāida sirzdau wippins en meḑḑu , en kawīdsmu tenesmu pagalba relatīwai ilgs stags. Ast ainaseīlingis, tēr en pūrausnas kērdai sejja si en pūrans.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 53 - 66 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin 100 - 120 cm
  • gnettan zūrgi 650 - 1500 g
En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis