Greiwā

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Greiwas kīrki

Greiwā - mīstan en dēiniskai Sūdawan, Greiwas mūteris galwasmistan. En 2008 mettan mīstan turēi 22 309 buwīntajans. Iz arkitektūris pamīntlins en mīstu ukaswarewīngi ast neogōtiska kīrki iz XIX mettasimtan.

Mīstan lanza prei appis Luks wūran galdan. Pra šan appi prūsiska auktummisku be mistāi ast tenginnusis kraūlins en Gudānitan.

Greiwas zentlin

Istōrija

  • 1426 - pirmas enpeisāsenis ezze Greiwan, kawīda bēi ercōgiskas kāims. Emmens gubāts ezze azzaras pabilīsnan
  • 1478 - pirmā garaīna kīrki
  • 1527 - Greiwā engūbi en Pōlin
  • 1540 - Greiwā gaūne mīstas tikrōmins
Persōniskas pagaptis