Gutlandan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Gutlandas tāutaskarti

Gutlandan - ukadebā salā na Baltijan. Tēnti perlānke prei Šwēdijan.

  • Wīrsawisku: 2994 km²
  • Krāntas līnijas ilgan: 686 km
  • Ukaaūktan deīktan: 89 m k.j.k.
Gutlandas karengus

Geōgrafija

Salā ast plassan, ukaāutan deīktan ast Lojsta hed - 83 m k.j.k. Prēi zēimiskan krāntan ast mazā salā Fårö. Tālis en zēimamans ast salā Gotska sandon. Gutlandas aūgmenija ast skujjas medēi be weisijjai. Deīktiskai wālnas zemmis ast tērpautan per būristan (galwas entikīntai aūgmenei ast wizē, ruggis, māizis be bulwis). Sallas ekanōmija ast etsparātan na būristan, zukkaunikistan be cementas industrījan. Sallas galwasmistan be ukadebban mīstan ast Visby, turīnti 22 tūsimtans buwīntajan.

Istōrija

Iz Gutlandan pertikka pirms prūsiskas kunnegs Wīdawutis. En sallas sīrdu ast mīstan Roma, kawīdan ērgi sirdametsimtai bei deīktan stēisan wāitin. As hipōtezi, kāi prūsiska pabilisnā Rāmawa ēit ezze šin mīstan be bēi prapīstan pra Prūtenin - Waīdawutes brātrin. En XI - XIV metsimtan mīstan Visby bēi en Hanzai. n 1361 mettan Gutlandan pastāi erkareūtan pra Dānins. En 1394 mettan Gutlandan be Visby pastāi erkareūtan pra Witalijan brātrins, kwēi tenēi turēi swajjan bāzin ērgi 1398 mettan. En 1570 mettan Gutlandan pastāi preisēitan prei Dānanmarkin. Pa sawaītin en Brömsebro en 1645 mettan Gutlandan engūbi en Šwēdijan.

Persōniskas pagaptis