Julias tūlisku

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Julias tūlisku per c=0.285+0.013i
Julias tūlisku per c=i
Julias tūlisku per c=-0.8+0.156i

Julias tūlisku - tūlisku stēisan deīktan na plassan turīnts fraktāliskan struktūrin. Pastāi aupaltan be enlaukītan pra prancōziskan matemātikerin Gastonan Julian. Julias tūliskwas teikāi sēimin parametrizītan pra plassas deīktan.

Definiciōni

Julias tūlisku J(c) ast definītan kāigi tūlisku stēisan deīktan p na kōmplaksiskan plassan, per kawīdans rekursīskai definitā rīpawisku:

z_0=p, \ z_{n+1}=z_n^2 + c

ni bīga en bewangibin. Līguzentlīnti, rīpawiskwas elamēntai ni izēit per kellin B(0,2) (kellin stesses strīlas 2 be stesse sirdan 0).

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis