Kālwarnis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Kālwarnis

Kālwarinis


Kālwarnis (Corvus frugilegus) - sirzdas pippelis iz sēimin stēisan wārniskan enbuwinānts perlānku ezze papērgimin:


Pērgimis glāubai

Turri warnis debban, adder ni tīt brenduwīdan. Ebplaugzdinsnā na pastippan kērmenin kīrsnan sen wiōlatan, metalliskan blīngan. Prēi wūraisins pippelins, plāugzdai prēi snappas pagaūsenin audraztan. Deznimai kurtītan sen wārnin, adder tūls mazzan nikāi tāns.

Kālwarnei ast spārtai inteligentin, mūka tērpautun dīlapagaptins be kitawīdintun dins prei swajjans prawerīngiskwans. Ukailgaisi mattautan kālwarnes gīwatas ilgan ast 19 mettai.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 48 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin ērgi 100 cm
  • swars zūrgi 450 g
Persōniskas pagaptis